Hansen Media™

Essence

Hansen Media gives you essential information. Cares about you, your time and growth.

Esencja

Hansen Media daje Ci esencję informacji. Troszczy się o Ciebie, Twój czas i rozwój.

Mission

Make business leaders better with expert articles delivered on print platform across Poland. Evaluate information to give company leaders essential content from the authorities.

Misja

Czynić liderów biznesu lepszymi dzięki eksperckim artykułom dostarczanym na drukowanej platformie w całej Polsce. Ewaluować informacje aby dać liderom esencję przekazu od autorytetów.